tantara indray miseho youtube

These cookies do not store any personal information. ... TohinyFintinina. These cookies will be stored in your browser only with your consent. https://www.facebook.com/groups/1428458590722079/permalink/2752589148309010/, Hetsiky ny fanoherana tany Fianarantsoa – Tafita ny hafatra na nosakanan’ny Emmo-Reg azaIsambiloTafita ny hafatra tamin’ny hetsiky ny mpanohitra, izay notarihan’ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), nahitana ihany koa ny avy amin’ny Vondrona Panorama sy ny RMDM, izay natao tany Fianarantsoa, renivohitry ny faritra Matsiatra Ambony ny sabotsy lasa teo, na teo aza ny fisakanana nataon’ny mpitandro avy amin’ny Emmo-Reg tany an-toerana.Tsy navelan’ireo mpitandro filaminana hiditra hatramin’ny farany tao amin’ny Magro Fianarantsoa ireo depiote hanao tatitra, satria izay no baiko azon’izy ireo, na efa vory lanonana tonga maro tokoa aza ny vahoakan’i Fianara. Pejy iray hahafahanao mamaky tantara indray miseho na sombin-tantara mifono anatra. Mafy izany mitady hanina ahafahana mivelona fotsiny sisa isan’andro. ... TohinyFintinina, Hosoka sy doublon no nahazoan-drajoelina sy ny forongony ny fitondranaTiti rama : hosoka sy doublon no na-hazoan-dRajoelina sy ny forongony ny fitondrana.

Ireto avy no pejy mirohy 1 amin’io rakitra io: Toutes les compilations de Tantara. Tena izany ve no nirian’ny sarambabem-bahoaka hitondra azy? Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. Hanambitamby an lafrantsa iz mba hividy cvo fa oein be we tsis nivid le iz ko. Miàla amin’izany dingana izany isika ankehitriny ary miatrika ny vanim-potoana aorian’ny fihibohana.

Ny teo Andrainarivo dia toerana nandresen’ny frantsay, ary teo amin’io toerana io no natsangan’ny mpitondra tamin’ny repoblika faharoa ny antsoina hoe “fasan’ny maherifo”.Ny taona 1991 nisy ny fitakiana ny fananganana ny Repoblika fahatelo izay niteraka savorovoro noho ny fatiolona nitranga teny Iavoloha Atsimondrano ny 10 Aogositra 1991, niditra an-tsehatra ny FFKM nandamina ny raharaha, nampiantso ireo tsy mitovy hevitra teny amin’ny “Hotel Panorama”, niafara tamin’ny “Fifanarahana 31 Oktobra 1991”izany, nahafahana niroso tamin’ny fitondrana tetezamita nikarakara ny fitsapankevi-bahoaka sy ny fifidianana nametrahana ireo rafitra nitondrana ny firenena, fandresena no azo ilazana io fifanarahana vita teny Andrainarivo io satria nampirodana ny fitondrana Ratsiraka.Ny 20 mey 2010, dia nisy ny hetsika notarihan’ny Hetsikin’ny Mpitondra Fivavahana” na “HMF” teo Andrainarivo, nampifanojoana tamin’ny hetsika fitakiana fahamarinana nataon’ireo zandary avy tao amin’ny FIGN izany, ny vokany dia fisamborana ireo mpanao gazety avy amin’ny Radio Fahazavana, sy ireo zandary avy tao amin’ny FIGN ary fahafatesan’ny mpitandrina iray, nitera-pahavoazana ho an’ireo sahy nijoro izany, kanefa ihany koa nahazoana vokatra tsara taty aoriana satria taorian’io, dia nomena lanja ireo rehetra niharam-boina, ka lasa voasoratra tao amin’ny tondrozotra nosoniavina ny 17 Septambra 2011, ny mikasika ireo tra-pahavoazana tamin’ny raharaha 2002 sy 2009, saingy tsy te hahalala izany ireo mpitondra ankehitriny, ny fandresena azo tamin’io koa dia ny faharavan’ny fitondrana tetezamita taorian’ny fifidianana.Rehefa nijoro ny Repoblika fahaefatra, tafapetraka ireo tompon’andraikitra tany amin’ny andrimpanjakana samihafa, kanefa dia tsikaritra fa tsy mbola nandeha tamin’ny laoniny ny raharahampirenena, nijoro indray ireo nahatsapa izany, anisany ireo tao amin’ny “ Dinika ho an’ny FanavotamPirenena “ na “DFP”, izay nivory matetika teny amin’ny “Hotel Panorama” Andrainarivo, io “DFP” no sahy nikitika ny fitondrana Rajaonarimampianaina voalohany, avy eo dia nanaraka azy ny “Hetsikin’ny Solombavambahoaka 73”, izay niteraka ny fanovana ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier izany, azo heverina ho fandresena niainga avy teny Andrainarivo koa izany.Ankehitriny dia misy ny “ Vondrona Panorama”, arak’izany anarany izany dia tao amin’ny “Hotel Panorama” no nanao fanambarana voalohany ny fisiany sy ireo tanjona tiany ahatongavana ireo mpikambana ao.

Mars Horizon Release Date, Kelly Cutrone Daughter, Patrick Mahomes Baby Picture, Kitchenaid Ice Maker Shut Off Arm, Parveen Murad Death, Garden Tractor Tires, How To Stop Wet Dreams According To Islam, John Beck Aecon Net Worth, Did Barry Goldberg Marry Lainey Lewis In Real Life, Are Vulcan And Lisa Dating, Can You Use Dewalt Infrared Thermometer On Humans, Grace Curley Howie Carr Daughter, Bus Cad Block, Ubnt Airlink Map, Jim Grote Obituary, Who Was Modun Shanyu, How Tall Is Sirzechs Lucifer, Kaleo Wassman Wife, Mosquitoes Can Walk On Water Because Of Adhesion Or Cohesion, Legacies Dvd Uk, Sara Sigmundsdottir Net Worth, Piedmont Fayette Hospital Billing Phone Number, Designer Ski Mask Vendor, Mini Pill Bloating, Nationwide On Your Side Auto Repair Network, The Little Engine That Could (2011 Transcript), Thesis Statement For Wildlife Conservation, Whippet Breeders Nova Scotia, Mayan Calendar 2021 Meme, Terry Moran Johanna Cox, 10x20 Canopy Costco, Eva Green And Tim Burton, 2018 Yamaha Stratoliner Deluxe,